Meydam lamell pumpe er utviklet for å møte pumpebehovene på råstoff og prosess siden i fiskemels –og destruksjons industrien. Pumpene som kan leveres i 4 forskjellige størrelser, med kapasiteter fra 3 til 200 m3/time, gir en skånsom behandling av råstoffene og har høy kapasitet kombinert med svært små byggmål. Riktig bruk av Meydam lamell pumpe gir bedre styring og en bedre totaløkonomi. Pumpens spesielle egenskaper er at den kan pumpe massene med et minimum av tilført vann eller andre væsker, noe som gir følgende fordeler;


* Redusert forurensing på grunn av nesten tørr pumping.

* Pumpe systemet er lett å holde rent og bakterie fritt.

* Pumpe massen holdes i et lukket system


Meydam pumpen er konstruert med spesial stål i de utsatte delene, og alle slitedelene er lette å skifte ut. Den er også laget på en måte som gjør at selve pumpehuset ikke utsettes for slitasje.